Elisa Aaltola

Eduskuntavaaliehdokas äänestysnumerolla 147 Varsinais-Suomessa
Elisa Aaltola, Eläinfilosofi ja Vihreiden eduskuntavaaliehdokas numerolla 147 Varsinais-Suomessa

Turvallisempi tulevaisuus eläimille, luonnolle ja ihmisille.

1. Turvallisempi tulevaisuus eläimille

Minulle tärkein vaaliteema on eläinten hyvinvointi ja oikeudet. Eläintuotanto, turkistarhaus, piittaamattomuus luonnonvaraisia eläimiä kohtaan ja lemmikkieläinten huono kohtelu ovat esimerkkejä asioista, joiden muuttamiseksi työskentelen. Nyt on aika rakentaa yhteiskunnastamme paikka, joka mahdollistaa hyvän elämän myös eläimille. Tämän muutoksen on lähdettävä liikkeelle eduskunnasta.

Käytännön tavoitteitani ovat:

1) Eläinten perusoikeuksien kirjaaminen perustuslakiin

2) Eläinten hyvän kohtelun nykyistä parempi turvaaminen eläinsuojelulain asetuksissa

3) Turkistarhauksesta luopuminen

4) Eläinten hyvinvoinnin huomiointi metsästyslaissa

5) Hädässä olevien luonnonvaraisten eläinten auttamistyön kehittäminen

6) Eläinsuojelurikoksia koskevan valvonnan ja rangaistusten kehittäminen

7) Kasviperäisen ravinnon kannattavuuden ja menekin lisääminen lainsäädännön keinoin

8) Eläinten kohtelua koskevan yhteiskunnallisen keskustelun voimistaminen

2. Turvallisempi tulevaisuus luonnolle

Luonnon vaalimisen tulisi olla politiikan ytimessä, sillä meitä ei ole ilman kukoistavaa luontoa. Tämä tarkoittaa erityisesti luonnon monimuotoisuuden turvaamista. Lajikato uhkaa suurta osaa myös kotoisista lajeista ja luonnonvaraisten eläinten elinympäristöt köyhtyvät hälyttävän nopeasti. Ilmastokriisi on tekemässä suuresta osasta planeettaa monille eläinlajeille elinkelvottoman – myös meille ihmisille.

Käytännön tavoitteitani ovat:

1) Lajikirjon turvaaminen Suomessa rauhoittamalla kaikki uhanalaiset lajit metsästykseltä ja muulta niitä uhkaavalta toiminnalta

2) Maa- ja metsätalouden haitallisten ympäristövaikutusten minimointi lainsäädännön keinoin

3) Uhanalaisten metsätyyppien (kuten korpien, lehtojen ja aarniometsien) nykyistä laajempi suojelu

3. Turvallinen tulevaisuus meille kaikille

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut huolta Euroopan tulevaisuudesta. On kuitenkin tärkeää muistaa, että Venäjän harjoittama sodanlietsonta ei ole ainut merkittävä turvallisuusuhka. Ilmastokriisin myötä suuret ihmismäärät joutuvat lähtemään nykyisiltä elinalueiltaan ja puutetta syntyy puhtaasta juomavedestä ja ravinnosta. Tämä lisää mittavien konfliktien riskiä, myös sotien uhkaa. Ilmastokriisi voimistaa myös pandemioiden vaaraa, ja se muodostaa uhan kotimaiselle ruoantuotannolle. Siksi tulevaisuutta on turvattava paitsi puolustamalla demokratiaa myös taistelemalla ilmastokriisiä vastaan.

Käytännön tavoitteitani ovat:

1) Kotimaisen ruoantuotannon turvaaminen ilmasto- ja eläinystävällisin keinoin

2) Teollisuuden ja energiantuotannon ohjaaminen ilmastoystävälliseen suuntaan

3) Ihmisten ohella myös muiden lajien hyvinvoinnin suojelu kriisitilanteissa

”Isälläni on vakava muistisairaus, ja äitini toimii hänen omaishoitajanaan. Seurattuani heidän tilannettaan, olen herännyt ikääntyneiden ja vanhusten kohtelun ongelmiin.”

Elisa Aaltola

4. Turvallinen tulevaisuus vanhuksille

Jokainen ihminen ansaitsee arvokkaan vanhuuden. Ikääntyneitä on kohdeltava kunnioittaen – olivat he sitten hoivaa vailla tai itsenäisiä, vahvoja toimijoita. Hoivaa vailla olevien vanhusten asema on erityisen heikko. Hoivakodeista säännöllisesti kantautuvat paljastukset kertovat, että erityisen hauraassa tilassa olevia vanhuksia jätetään jopa heitteille. Toisaalta myöskään kotihoito ei ole aina ongelmatonta, sillä omaishoitajat, jotka usein itsekin ovat jo vanhuksia, saavat hyvin vähän tukea. Kotona tapahtuvaan hoitotyöhön suunnataan muutoinkin aivan liian vähän resursseja. Sukupolvien välille muodostuu yhteiskunnallisesti myös turhia yksinäisyyttä lisääviä kuiluja, vaikka sidokset kaikkien ikäryhmien välillä aina lapsista vanhuksiin lisäävät elämänlaatua.

Käytännön tavoitteitani ovat:

1) Vanhustenhoitoon suunnattujen resurssien kasvattaminen

2) Omaishoidon tuen nostaminen

3) Ylisukupolvisen solidaarisuuden tukeminen

5. Turvallisempi tulevaisuus koulutuksen avulla

Koulutus on hyvän elämän perusta. Suomi on pitkään ollut yksi koulutuksen kärkimaista, mutta viime vuosina Suomen koulutusjärjestelmän laatu on kuitenkin alkanut heikentyä. Samalla tietyt poliittiset voimat ovat alkaneet suunnitella sen saatavuuden heikentämistä lukukausimaksujen muodossa. Laadukkaan koulutusjärjestelmän perusta on tasokas tutkimustyö. Siksi on ollut huolestuttavaa nähdä, että yliopistojen tutkimusrahoitusta ja määrärahoja kyseenalaistetaan. Haluan tehdä töitä sen eteen, että tutkimukseen ja koulutusjärjestelmään suunnataan riittävästi resursseja, ja että jokaisella suomalaisella nuorella on ilmainen pääsy tasokkaaseen koulutukseen.

Käytännön tavoitteitani ovat:

1) Tutkimukseen suunnattujen resurssien pitäminen riittävän suurina

2) Koulutukseen käytettävien resurssien turvaaminen

3) Ilmaisen koulutusjärjestelmän suojelu

Voisitko sinä auttaa minua näiden tavoitteiden edistämisessä?

Läpipääsy vaatii paljon työtä ja ennen kaikkea muiden tukea. Olenkin erittäin kiitollinen, jos voit auttaa minua auttamaan eläimiä ja  luontoa, ja tekemään maailmasta turvallisemman myös ihmisille!