Elisa Aaltolan tukijat

Me kaikki tuemme Elisan matkaa kohti eduskuntaa.
Elisa Aaltola ja Mika Aaltola
Lue tukijoiden perusteluja, miksi Elisaa kannattaisi äänestää.
Mika Aaltola

Mika Aaltola, Ulkopoliittisen instituutin johtaja

”Siskoni Elisa Aaltola on kokenut asiantuntija. Hän on rohkea ja luja niillä tärkeillä alueilla, joita Suomessa tarvitaan tulevaisuudessa – ihmisten turvallisuus, ihmisen suhde luontoon ja ihmisen suhde eläimiin. Ne ovat kaikki asioita, joita tulevaisuudessa joudumme miettimään uudelta pohjalta, uusin tavoin, ja uusien tekijöiden toimesta. Eduskuntaan tarvitaan Elisan kaltaisia henkilöitä. Siskoni tunnen pitkästä juoksusta. Hänellä on vankka visio ja hän on hyvin rohkea ja tarmokas sen vision ajamisessa. Turvallinen tulevaisuus eläimille, luonnolle, ihmiskunnalle. Erityisesti siellä rajapinnalla, jossa ihmiskunta ja luonto törmäävät aika rajustikin nyt ja tulevaisuudessa yhteen. Elisaa tarvitaan eduskuntaan!”

Piia Anttonen, Eläinsuojelukeskus Tuulispää

Piia Anttonen, Eläinsuojelukeskus Tuulispää

”Tunnen Elisan henkilökohtaisesti ja vuosien varrella olen ollut sekä kuuntelemassa hänen upeita luentojaan ja tavannut häntä Tuulispäässä. Elisalla on sellaiset arvot, joita toivoisin olevan kaikilla kansanedustajilla. Elisa on empaattinen, älykäs, puolustaa heikompiaan ja uskaltaa pelottomasti puhua oikeudenmukaisemman maailman puolesta.”

Kuva: Maija Astikainen

Laura Gustafsson

Laura Gustafsson, kirjailija

”Elisa Aaltola on viisain ihminen, jonka tunnen. Hänessä yhdistyvät päättäväisyys ja lempeys. Hän on valovoimainen, sivistynyt niin akateemisesti kuin sydämeltäänkin ja hänen edustamansa tavoitteet ja arvot ovat tärkeitä ja aivan liian vähälle huomiolle jääneitä.

Eduskuntatyöskentelyn kannalta olennaista on, että Elisa osaa käydä vuoropuhelua. Hänen oma viestinsä on selkeä, ja hänellä on aina esittää näkemyksilleen vankka perusta. Silti hän ymmärtää toisen osapuolen näkökannan ja kykenee suhtautumaan siihen myötätuntoisesti. Hän ei anna minkään, ei edes ilkeyden ja pelottelun, estää häntä ajamasta asiaansa. Elisan rohkeus ja empatia ovat ominaisuuksia, joiden avulla paikalleen jumittuneet keskustelut voivat lähteä uudestaan käyntiin. Se on välttämätöntä, jotta pystytään saamaan aikaan muutoksia, joiden tekemisessä ei pitäisi viivytellä enää hetkeäkään.

Politiikka on perinteisesti ollut sitä, että ajetaan lyhyellä aikavälillä oman, usein hyvin suppean ryhmän etua. Se on johtanut ongelmiin, jotka koettelevat tällä hetkellä koko elonkehää. Luonnon ja muiden eläinten ottaminen huomioon on ensiarvoisen tärkeää myös meidän ihmisten hyvinvoinnin ja olemassaolon edellytysten kannalta.

Ps. Elisa on kansallisaarre!”

Terike Haapoja

Terike Haapoja, kuvataiteilija

”Tuen Elisa Aaltolan eduskuntavaalikampanjaa täysin sydämin. Elisa Aaltolalla on poikkeukselliset valmiudet astua valtakunnanpolitiikkaan aikamme tärkeimpien ympäristön, eläinten ja ihmisten yhteiseloa koskevien eettisten kysymysten asiantuntijana. Aaltola on omistanut koko elämänsä eläinten ja luonnon oikeuksien sekä sosiaalisen tasavertaisuuden puolesta työskentelemiseen. Aaltolan eläin- ja ympäristöeettiset argumentit perustuvat vahvaan tutkimustietoon ja omakohtaiseen kokemukseen, joita hän on avannut laajassa, populaari- ja tietokirjoja käsittävässä kirjallisessa tuotannossaan. Hän kunnioittaa kaikkien puhujien näkökulmia ja on rauhallinen ja väsymätön keskustelija polarisoivienkin aiheiden parissa. Vaikka aktivismi on aina kollektiivista ei ole liioittelua sanoa että Aaltola on työllään omakätisesti saanut aikaan valtavan positiivisen muutoksen siinä miten ihmiset luontoon ja eläimiin suhtautuvat. Luotan sataprosenttisesti Elisa Aaltolan moraaliseen kompassiin, hänen laajaan asiantuntemukseensa, yhteisölliseen sitoutumiseensa ja kykyynsä olla vaikutusvaltainen ja aikaansaava kansanedustaja. Elisa Aaltola edustaa niitä arvoja joita pidän kaikista tärkeimpinä. Ilmastonmuutoksesta selviämiseen tarvitsemme valtakunnalliseen päätöksentekoon juuri tällaista osaamista.”

Susanna Hast

Susanna Hast, kirjailija

”Ihailen valtavasti Elisa Aaltolan työtä eläinten hyvinvoinnin puolesta. Elisan ajattelu ja toiminta pohjaa tieteeseen ja syvään empatiaan kaikkea elävää kohtaan. Hän antaa äänensä yhteiskunnassa vaiennetuille ja alistetuille – eikä luovuta esteiden edessä.”

Heli Mäenpää

Heli Mäenpää, kirjailija ja yrittäjä

”Suuresti ihailemani Elisa Aaltola on poikkeuksellinen yhdistelmä tunnetta, tiedettä ja diplomatiaa. Suomen politiikka tarvitsee keskustelua eläimistä, luonnosta ja lajikadosta, mutta niin, että puhe on uskottavaa kaikille osapuolille. Useimmat poliittiset toimijat eivät ota näitä aiheita vieläkään tosissaan, mutta Elisalla on taito saada kyynisimmätkin tahot kuuntelemaan. Elisan supervoimiin kuuluu myös se, että hän on itse loistava kuuntelija. Äärimmäisen empaattisena ihmisenä hän osaa myös asettua hankalienkin poliittisten vastustajien asemaan, heitä arvostaen ja ymmärtäen.

Kun Elisa on eduskunnassa nukun itse yöni paremmin, silloin Suomen eläimillä ja luonnolla on mahdollisuus. Elisan laaja-alainen ymmärrys ja kiinnostus ei kuitenkaan rajoitu pelkästään eläimiin ja luontoon. Uskon vahvasti hänen kykyynsä tehdä oikeita ratkaisuja myös talous- ja turvallisuuspoliittisten päätösten parissa.”

Outi Mäenpää

Outi Mäenpää, näyttelijä

”Elisan vaaliteemat eläimet, luonto ja turvallinen tulevaisuus vaativat pikaisesti viisaita valintoja ja rohkeita tekoja. Hän on pelottomasti puolustamassa näitä asioita, joita ilman parempaa maailmaa ei voi rakentaa. Hän ei pelkää vaikeiden ja monimutkaisten asioiden julkista käsittelyä. Hän ei piiloudu ilmaisussaan poliittisen, tai akateemisen kapulakielen taakse, vaan viestii ajatuksensa selkeästi ja ymmärrettävästi. Hän on rohkea, tehokas, peräänantamaton ja osaava. Hänestä huokuu syvä viisaus ja hän on vilpittömästi tekemässä töitä paremman maailman puolesta.”

Niina Ratilainen

Niina Ratilainen, Vihreiden puoluehallituksen jäsen ja Turun kaupunginvaltuutettu.

”Olen iloinen, että saimme Elisan ehdolle eduskuntaan Varsinais-Suomesta. 

Hänellä on asiantuntijan roolista jo pitkä kokemus poliittisesta vaikuttamisesta. Hän tietää mihin on menossa pyrkiessään eduskuntaan.

Olen varma, että Elisa Aaltolan  asiantuntemuksella, sinnikkyydellä ja päämäärätietoisuudella parempi eläin- ja luontopolitiikka sekä vanhusten asiat etenevät eduskunnassa oikeaan suuntaan.”

Anni Sinnemäki

Anni Sinnemäki, Helsingin apulaispormestari

”Elisa Aaltola on ollut jo pitkään Suomessa yksi niistä henkilöistä, jotka ovat voimakkaimmin puhuneet eläinten puolesta. Elisa Aaltola on kirjoittanut eläinten tietoisuudesta ja kyvystä tuntea kärsimystä. Hän on avannut meille sitä, kuinka monella tavalla lähellä eläimet ovat meitä ihmisiä ja samalla perustellut sitä, miten meidän tulisi arvioida uudelleen suhteemme eläimiin ja lopettaa julma hyväksikäyttö.

Oman kokemukseni pohjalta ajattelen, että on todella merkittävää, jos eduskuntaan valitaan henkilö, jonka ensimmäinen teema eläimet, suhteemme eläimiin ja eläinpolitiikka ovat.

Eduskunnassa on totta kai ollut paljon kansanedustajia, joille eläinten hyvinvointi ja oikeudet ovat tärkeitä. Uskon kuitenkin, että kansanedustaja, joka nousee lainsäätäjäksi juuri eläinten oikeuksien tähden, toisi tullessaan muutoksia. Eläinten aseman parantaminen yhteiskunnassamme vaatii ison murroksen käynnistymistä. Aika on murrokselle kypsä, mutta murros tarvitsee puolestapuhujansa ja liikkeelle sysääjänsä.

Elisa Aaltolan vaalitavoitteet kattavat niin eläinten kohtelun parantamisen kuin vanhusten hoivan ja omaishoitajien työn huomioimisen. Välillä eläinten asiaa ajavilta poliitikoilta kysytään, että ”entä vanhukset”? Mielestäni Elisan kampanja näyttää hyvin sen, kuinka ihminen, joka tuntee myötätuntoa eläimiä kohtaan, on itse asiassa maailman luontevimmin juuri vanhusten hyvän hoivan määrätietoinen puolestapuhuja.

Äänestäjillä Varsinais-Suomen vaalipiirissä on nyt mahdollisuus vaikuttaa ja nostaa eduskuntaan henkilö, joka toimii Suomessa eläinten oikeuksien puolesta suurella asiantuntemuksella ja sydämellä. Äänestäjillä Varsinais-Suomessa on nyt mahdollisuus tehdä historiaa. Kannustan tarttumaan tähän mahdollisuuteen.”

Anja Snellman

Anja Snellman, kirjailija ja terapeutti

”Olen seurannut eläinfilosofi Elisa Aaltolan toimintaa intensiivisesti jo pidemmän aikaa. Hänen kärki-vaaliteemansa, eläinten oikeudet ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ovat minunkin elämäni kantavia arvoja. Näkisin mieluusti Elisa Aaltolan olevan se ensimmäinen kansanedustaja, joka nousisi lainsäätäjäksi nimenomaan eläinten oikeuksien puolestapuhujana. Haluan vielä painottaa, että tällä kommentillani en ota kantaa minkään puolueen puolesta, vaan nimenomaan arvostamani henkilön ja hänen toimintansa puolesta.”

Emppu Suhonen

Emppu Suhonen, muusikko, The Rasmuksen kitaristi

”Eläimillä ei ole äänioikeutta, minkä vuoksi meidän tulee äänestää eduskuntaan sellaisia ihmisiä, jotka tuovat näkyviin yhteiskunnamme alisteisessa asemassa olevat ja antavat äänen sorretuille. Olen seurannut Elisa Aaltolan upeaa työtä eläinten ja luonnon puolesta jo vuosia. Ihailen hänen viisauttaan, ilmaisuvoimaansa ja tapaa käsitellä vaikeita teemoja. Elisa Aaltolan pääseminen eduskuntaan olisi todella merkittävä asia erityisesti eläinoikeusasioiden kannalta, mutta hänen ymmärrystään kaivataan myös muilla yhteiskunnallisen päätöksenteon alueilla.”

Ami Värtö

Ami Värtö, ympäristöaktiivi ja luontovaikuttaja

”Elisa on empaattinen ja jämäkkä oikeudenmukaisuuden puolustaja. Elisa antaa äänen heille, joita yhteiskunta ei halua nähdä eikä kuulla: toislajisille eläimille. Ääni Elisalle on ääni empatialle, ja sitä Suomen eduskunta kaipaa lisää.”